ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet:
summary:
accessInformation: Copyright ProRail en Kadaster.
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: Deze kaartlaag bevat een overzicht van kadastrale percelen in de buurt van de spoorbaan en wordt eens per maand geüpdate. Deze locaties zijn op basis van xy coordinaten geprojecteerd. Deze informatie kunt u gebruiken voor het weergeven van de kadastrale perceelgrens. De attribuutgegevens geven alleen beperkte informatie over het perceel en niet over de eigenaar van het perceel.
licenseInfo:
catalogPath:
title: Kadastraal perceel
type:
url:
tags: []
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 0
spatialReference: