ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Kadastraal perceel (ID: 2)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

Name: Kadastraal perceel

Display Field: KADSLEUTEL

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Deze kaartlaag bevat een overzicht van kadastrale percelen in de buurt van de spoorbaan en wordt eens per maand geüpdate. Deze locaties zijn op basis van xy coordinaten geprojecteerd. Deze informatie kunt u gebruiken voor het weergeven van de kadastrale perceelgrens. De attribuutgegevens geven alleen beperkte informatie over het perceel en niet over de eigenaar van het perceel.

Copyright Text: Copyright ProRail en Kadaster.

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 10009

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports ValidateSQL: true

Supports Calculate: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeNone

Type ID Field:

Fields: Templates:
Capabilities: Query

Sync Can Return Changes: false

Is Data Versioned: false

Supports Rollback On Failure: true

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Supports Query With Historic Moment: false

Supports Coordinates Quantization: true

Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Calculate   Validate SQL   Generate Renderer   Return Updates   Iteminfo   Thumbnail   Metadata