ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Deze mapservice bevat kaartlagen met betrekking tot het transfersysteem.
summary: Deze mapservice bevat kaartlagen met betrekking tot het transfersysteem.
extent: [[3,50],[7,53]]
accessInformation: Copyright ProRail. Deze mapservice kan met een bronvermelding vrijelijk gebruikt worden. Er zijn geen gebruiksrestricties.
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
maxScale: 1
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: Intern ProRail is visualisatie van data middels RailMaps gewaarborgd. Slechts een deel van de mapservices uit RailMaps worden eveneens ontsloten zoals deze aangeboden mapservice. Dit heeft als voordeel dat externe gebruikers zonder RailMaps dezelfde informatie getoond krijgen als interne en geautoriseerde externe RailMaps gebruikers. Het gaat hier om een beperkt deel van de data in beheer bij ProRail. Overige datasets kunnen/mogen wij om diverse redenen niet extern middels mapservices beschikbaar stellen. Wij stellen de mapservice beschikbaar in de formaten: ArcGisServerService, WMS en WFS. ProRail levert deze services as-is. Dat wil zeggen, er wordt geen garantie gegeven op het bestaan ervan, op naamgeving, inhoud, visualisatie, actualiteit en ondersteuning. Wij geven geen garantie op het (juist) weergeven van de data in welke viewer dan ook. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar geo@prorail.nl.
licenseInfo:
catalogPath:
title: Transfer_001
type: Map Service
url:
tags: ["station","halte","perron","perronwand","perronoverkapping","perronhellingbaan","roltrap","lift","traverse","perronviaduct","stationstunnel","abri","rijwielstalling","fietsenstalling"]
culture: nl-NL
name: Transfer_001
guid: C2C06EEB-DFBE-4C04-B025-CF82C268F71F
minScale: 0
spatialReference: RD_New