ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

Tijdelijk/Spoortakken_001 (FeatureServer)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Er zijn 2 varianten v.w.b. het gebruik van lrs-geometrie: kmlint en spoortak referentie. Daarnaast zijn er nog twee spoortak bestanden waaraan spoorbenamingen zijn toegevoegd en een versie met maximale lokale snelheid. Voor inhoudelijke informatie over de datasets kunt u de factsheets of productbeschrijvingen raadplegen op https://partnerweb.prorail.nl/teams/Operatie_AM_GISPCA/default.aspx

All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements:

Layers: Description: Deze mapservice bevat kaartlagen met diverse varianten van spoortakken.

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains