ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

Tijdelijk/Relatie_Overweg_Spoortak_001 (FeatureServer)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Deze tijdelijke service bevat de relatietabel met alle koppelingen tussen Overweg en Functionele Spoortak. In de toekomst worden deze gegevens toegevoegd aan een nieuwe versie van de generieke mapservice Overwegen.

All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Description: Deze tijdelijke service bevat de relatietabel met alle koppelingen tussen Overweg en Functionele Spoortak. In de toekomst worden deze gegevens toegevoegd aan een nieuwe versie van de generieke mapservice Overwegen.

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : true

Supports Return Service Edits Option : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Extract Changes