ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

Spoortakken_001 (FeatureServer)

View In:   ProRail map viewer

View Footprint In:   ProRail map viewer

Service Description: Er zijn 3 varianten v.w.b. het gebruik van lrs-geometrie: kmlint, geocode en spoortak referentie. Daarnaast zijn er nog twee spoortak bestanden waaraan lokale snelheden zijn toegevoegd en een versie met spoor- en wisselbenaming.

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF

Layers: Description: Deze mapservice bevat kaartlagen met diverse varianten van spoortakken.

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Child Resources:   Info

Supported Operations:   Query