ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

ProRail_basiskaart_001 (FeatureServer)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: ProRail levert deze services as-is. Dat wil zeggen, er wordt geen garantie gegeven op het bestaan ervan, op naamgeving, inhoud, visualisatie, actualiteit en ondersteuning. Wij geven geen garantie op het (juist) weergeven van de data in welke viewer dan ook. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar geo@prorail.nl. Specifiek deze mapservice: Deze mapservice bevat kaartlagen die onderdeel uitmaken van het geleidingsysteem. Deze mapservice kun je gebruiken als ondergrond of verder ingezoomt als detail overzicht voor de locatie van objecten. De datasets worden continu ge├╝pdate. Voor inhoudelijke informatie over de datasets kunt u de factsheets of productbeschrijvingen raadplegen op https://partnerweb.prorail.nl/teams/Operatie_AM_GISPCA/default.aspx

All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements:

Layers: Description:

Copyright Text: Copyright ProRail. Deze mapservice kan met een bronvermelding vrijelijk gebruikt worden. Er zijn geen gebruiksrestricties.

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains