ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Overige_topografie_002)

Boom (0)
Overige topografie (punt) (1)
Openbareruimtelabel (2)
(Water)wegnaam (Water)wegnaam
Overige topografie (lijn) (3)
Scheiding (lijn) (4)
Damwand Damwand
Kademuur Kademuur
Muur Muur
Walbescherming Walbescherming
Spoor overig (5)
Kruinlijn (6)
Scheiding (vlak) (7)
Kademuur Kademuur
Muur Muur
Transport (8)
Baan voor vliegverkeer Baan voor vliegverkeer
Fietspad Fietspad
Inrit Inrit
Rijbaan: autoweg Rijbaan: autoweg
Rijbaan: regionale weg Rijbaan: regionale weg
Rijbaan: autosnelweg Rijbaan: autosnelweg
Rijbaan: lokale weg Rijbaan: lokale weg
Parkeervlak Parkeervlak
Ruiterpad Ruiterpad
OV-baan OV-baan
Verkeerseiland Verkeerseiland
Voetgangersgebied Voetgangersgebied
Voetpad Voetpad
Woonerf Woonerf
Terrein (9)
Erf Erf
Bouwland Bouwland
Gesloten verharding Gesloten verharding
Half verhard Half verhard
Open verharding Open verharding
Onverhard Onverhard
Boomteelt Boomteelt
Fruitteelt Fruitteelt
Heide Heide
Duin Duin
Grasland agrarisch Grasland agrarisch
Grasland overig Grasland overig
Kwelder Kwelder
Moeras Moeras
Rietland Rietland
Groenvoorziening Groenvoorziening
Houtwal Houtwal
Struiken Struiken
Loofbos Loofbos
Naaldbos Naaldbos
Gemengd bos Gemengd bos
Zand Zand
Werk in uitvoering Werk in uitvoering
Niet te zien Niet te zien
Overige topografie (vlak) (10)
Berm (11)
Water (12)
Greppel, droge sloot Greppel, droge sloot
Slik Slik
Waterloop Waterloop
Watervlakte Watervlakte
Zee Zee
Sloot (13)
Sloot Sloot
Oever, slootkant Oever, slootkant