ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Kadastraal_004)

Projectgebieden (0)
Kadastrale gemeentekaart (1)
Kadastraal perceel (2)
Grondplannen Bakkhe (3)
Actueel Actueel
Vervallen Vervallen
Grondplannen Rail Side (4)
Actueel Actueel
Vervallen Vervallen
Eigendomskaart (5)
Volledig eigendom ProRail Volledig eigendom ProRail
Eigendom ProRail met recht voor derden Eigendom ProRail met recht voor derden
Eigendom ProRail met recht voor NS Vastgoed Eigendom ProRail met recht voor NS Vastgoed
Eigendom derden met recht voor ProRail Eigendom derden met recht voor ProRail
Volledig eigendom NS Vastgoed Volledig eigendom NS Vastgoed
Eigendom NS Vastgoed met recht voor derden Eigendom NS Vastgoed met recht voor derden
Eigendom NS Vastgoed met recht voor ProRail Eigendom NS Vastgoed met recht voor ProRail
Eigendom derden met recht voor NS Vastgoed Eigendom derden met recht voor NS Vastgoed
Eigendom Nederlandse Spoorwegen Eigendom Nederlandse Spoorwegen