ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Kadastraal perceel (ID: 2)

Name: Kadastraal perceel

Display Field: KADSLEUTEL

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Deze kaartlaag bevat een overzicht van kadastrale percelen in de buurt van de spoorbaan en wordt eens per maand geüpdate. Deze locaties zijn op basis van xy coordinaten geprojecteerd. Deze informatie kunt u gebruiken voor het weergeven van de kadastrale perceelgrens. De attribuutgegevens geven alleen beperkte informatie over het perceel en niet over de eigenaar van het perceel.

Copyright Text: Copyright ProRail en Kadaster.

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 10009

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: true

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeNone

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata