ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

Geluid_Railverkeer_001 (FeatureServer)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Algemeen: Intern ProRail is visualisatie van data middels RailMaps gewaarborgd. Slechts een deel van de mapservices uit RailMaps worden eveneens ontsloten zoals deze aangeboden mapservice. Dit heeft als voordeel dat externe gebruikers zonder RailMaps dezelfde informatie getoond krijgen als interne en geautoriseerde externe RailMaps gebruikers. Het gaat hier om een beperkt deel van de data in beheer bij ProRail. Overige datasets kunnen/mogen wij om diverse redenen niet extern middels mapservices beschikbaar stellen. Wij stellen de mapservice beschikbaar in de formaten: ArcGisServerService, WMS en KML. ProRail levert deze services as-is. Dat wil zeggen, er wordt geen garantie gegeven op het bestaan ervan, op naamgeving, inhoud, visualisatie, actualiteit en ondersteuning. Wij geven geen garantie op het (juist) weergeven van de data in welke viewer dan ook. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar geo.cartografie@prorail.nl. Specifiek deze mapservice: Deze mapservice bevat kaartlagen met informatie over geluidscontouren. Deze mapservice kun je gebruiken als overzicht voor geluidshinder. Inzoomen onder de 1:20000 geeft een onnauwkeurig beeld omdat deze dataset is gegeneraliseerd t.b.v. performance. De datasets worden eens per 5 jaar ge├╝pdate. Specifieke informatie over de kaartlaag (layer), kun je hier onder bij Layer vinden.

All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements:

Layers: Description:

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains