ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Gebiedsindelingen_ProRail_008)

Beheerconcessie (0)
ProRail ProRail
ProRail, Besluit bijzondere spoorwegen ProRail, Besluit bijzondere spoorwegen
Strukton Rail Short Line Strukton Rail Short Line
Derden - Overig Derden - Overig
ProRail gebieden (1)
Midden Midden
Oost Oost
Noord Noord
Noord-West Noord-West
Zuid-Holland Noord Zuid-Holland Noord
Zuid-Holland Zuid Zuid-Holland Zuid
Zuid-West Zuid-West
Zuid-Oost Zuid-Oost
Zee-Zevenaar Zee-Zevenaar
ProRail regios (2)
PGO Basis (4)
PGO Baan (5)
PGO 3kV (6)
PGO Bovenleiding (7)
PGO Kunstwerken (8)
PGO Seinwezen (9)
PGO Telecom (10)
Basis (12)
Baan (13)
3kV (14)
Bovenleiding (15)
Kunstwerken (16)
Seinwezen (17)
Telecom (18)
Dienstregelpunt (20)
Dienstregelpunt lijn (21)
Dienstregelpunt spoor (22)
PPLG (23)
Vrije baan (24)
VL-Post (25)
Grenspunten dienstregelpunt (26)
Calamiteitenorganisatiegebied (27)
Incidentbestrijding vervangingsgebied (29)
Incidentbestrijdingsgebied (28)
Bovenleiding Bedieningsgebied (30)
Saneringsgebied (31)
Beperkingengebied (32)
Bediengebieden (33)
NCBG NCBG
PPLG PPLG
Vrije baan Vrije baan