ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Deze service bevat een aantal kaartlagen met gebiedsindelingen van ProRail. Dit zijn dan: beheerconcessies, regios, procescontractgebieden, PGO, dienstregelpunten, calamiteitenorganisatie, incidentbestrijding, OBI, logistiekegebieden, saneringsgebied, beperkingengebied en bediengebieden.
summary: Deze service bevat een aantal kaartlagen met gebiedsindelingen van ProRail. Dit zijn dan: beheerconcessies, regios, procescontractgebieden, PGO, dienstregelpunten, calamiteitenorganisatie, incidentbestrijding, OBI, logistiekegebieden, saneringsgebied, beperkingengebied en bediengebieden.
extent: [[3,50],[7,53]]
accessInformation:
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
maxScale: 1
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: Actualiteit: wordt ververst indien nodig<br>Zoomniveau: &lt;=1:2.000.000<br>Deze service bevat een aantal kaartlagen met gebiedsindelingen van ProRail. Dit zijn dan: beheerconcessies, regios, procescontractgebieden, PGO, dienstregelpunten, calamiteitenorganisatie, incidentbestrijding, OBI, logistiekegebieden, saneringsgebied, beperkingengebied en bediengebieden. De informatie wordt beschikbaar gesteld door ProRail Assetmanagement Informatie. Voor meer informatie of vragen, mail naar <a href='mailto: helpdesk.spoordata@prorail.nl'> helpdesk.spoordata@prorail.nl</a> of stel uw vraag via: <a href='https://www.spoordata.nl/stel-een-vraag' target='_blank'>www.spoordata.nl/stel-een-vraag</a> of kijk eens op <a href='https://prorail.wikixl.nl/index.php/MapServices' target='_blank'>prorail.wikixl.nl/index.php/MapServices</a> of <a href='https://www.spoordata.nl' target='_blank'>www.spoordata.nl</a>.
licenseInfo:
catalogPath:
title: Gebiedsindelingen_ProRail_008
type: Map Service
url:
tags: ["ProRail","autoritatief","gebiedsindelingen","beheerconcessie","regio","contractgebied","pgo","dienstregelpunt","dienstregelpuntlijn","dienstregelpuntspoor","pplg","vrije baan","VL-post","grenspunten dienstregelpunt","calamiteitenorganisatie","incidentbestrijding","obi","bediengebied","prorail gebied","samenspel","saneringsgebied","beperkingengebied","logistieke gebieden","bovenleiding bedieningsgebied"]
culture: en-US
name: Gebiedsindelingen_ProRail_008
guid: FA4540AA-87E9-4D3F-AD1C-262AE1222368
minScale: 0
spatialReference: RD_New