ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Energievoorzieningsysteem_004)

Paal (1)
Arm (2)
Balk (3)
Schoor (4)
Draagconstructie (5)
Tankvoorziening (6)
EV gebouwen (7)
Onderstation Onderstation
Schakelstation Schakelstation
Autotransformatorstation Autotransformatorstation
Overig EV Overig EV