ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Beperkingengebied_001)

Beperkingengebied spoor (0)
Kernzone (2)
Beschermingszone (3)
Hoofdspoorwegen (5)
Hoofdspoorwegen (alleen goederenvervoer) (6)
Taluds (8)
Kunstwerken (10)
Overwegen (12)
Overwegen (niet actief beveiligd) (13)