ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Water_en_Brandleidingen_001)

Maatvoering (0)
Aarding (1)
Aardelektrode Aardelektrode
Kast (2)
Installatiekast Installatiekast
Pomp Pomp
Voedingskast Voedingskast
Watermeter Watermeter
Tracé (3)
Bovengrondse brandkraan Bovengrondse brandkraan
Geboorde put Geboorde put
Handafsluiter Handafsluiter
Invoer Invoer
Kabel op eind verlaten_A Kabel op eind verlaten_A
Keerklep Keerklep
Leiding op eind Leiding op eind
Lozingspunt Lozingspunt
Nooddouche Nooddouche
Ondergrondse brandkraan Ondergrondse brandkraan
Ontluchter Ontluchter
Slag in kabel_A Slag in kabel_A
Slag in kabel_B Slag in kabel_B
Slag in kabel_C Slag in kabel_C
Stijg en zakpunt Stijg en zakpunt
T-stuk T-stuk
Verdere ligging onbekend Verdere ligging onbekend
Verloopstuk Verloopstuk
Vulpunt Vulpunt
Was en vul hydrant Was en vul hydrant
Afdekmateriaal (4)
Kokertracé (5)
Tijdelijke buis (6)
Geul (7)
Geul in dienst Geul in dienst
Geul verlaten Geul verlaten
Geul in perronkap Geul in perronkap
Geul inhoud onbekend Geul inhoud onbekend
Spoorkruising (8)
Waterkruising (9)
Wegkruising (10)
Gebouw lijn (11)
Gebouw (12)