ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WFS

Tijdelijk/Spoortakken_001 (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Er zijn 2 varianten v.w.b. het gebruik van lrs-geometrie: kmlint en spoortak referentie. Daarnaast zijn er nog twee spoortak bestanden waaraan spoorbenamingen zijn toegevoegd en een versie met maximale lokale snelheid. Voor inhoudelijke informatie over de datasets kunt u de factsheets of productbeschrijvingen raadplegen op https://partnerweb.prorail.nl/teams/Operatie_AM_GISPCA/default.aspx

Map Name: Spoortakken

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description: Deze mapservice bevat kaartlagen met diverse varianten van spoortakken.

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Supports Query Data Elements:

Min Scale: 50000

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates