ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Overige_topografie_001)

Boom (0)
Overige topografie (punt) (1)
Openbareruimtelabel (2)
(Water)wegnaam
Taludstreep (3)
Overige topografie (lijn) (4)
Scheiding (lijn) (5)
Damwand
Kademuur
Muur
Walbescherming
Spoor overig (6)
Railinzetplaats (7)
Scheiding (vlak) (8)
Kademuur
Muur
Spoorbaan (9)
Spoorbaan anti-icing installatie (10)
Spoorbaan wasplaats (11)
Spoorbaan werkkuil (12)
Transport (13)
Baan voor vliegverkeer
Fietspad
Inrit
Rijbaan: autoweg
Rijbaan: regionale weg
Rijbaan: autosnelweg
Rijbaan: lokale weg
Parkeervlak
Ruiterpad
OV-baan
Verkeerseiland
Voetgangersgebied
Voetpad
Woonerf
Terrein (14)
Erf
Bouwland
Gesloten verharding
Half verhard
Open verharding
Onverhard
Boomteelt
Fruitteelt
Heide
Duin
Grasland agrarisch
Grasland overig
Kwelder
Moeras
Rietland
Groenvoorziening
Houtwal
Struiken
Loofbos
Naaldbos
Gemengd bos
Zand
Werk in uitvoering
Niet te zien
Overige topografie (vlak) (15)
Taludtrap (16)
Serviceperron (17)
Berm (18)
Water (19)
Greppel, droge sloot
Slik
Waterloop
Watervlakte
Zee
Sloot (20)
Sloot
Oever, slootkant