ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Taludstreep (ID: 3)

Name: Taludstreep

Display Field: OBJECTNAAM

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: Deze kaartlaag bevat de sygnaturen van een talud. De zijde waarbij de korte en lange streepjes aansluiten geeft de bovenkant van het talud aan.

Definition Expression: N/A

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF

Min Scale: 1500

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeNone

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates