ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

Geluid_Railverkeer_001 (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Algemeen: Intern ProRail is visualisatie van data middels RailMaps gewaarborgd. Slechts een deel van de mapservices uit RailMaps worden eveneens ontsloten zoals deze aangeboden mapservice. Dit heeft als voordeel dat externe gebruikers zonder RailMaps dezelfde informatie getoond krijgen als interne en geautoriseerde externe RailMaps gebruikers. Het gaat hier om een beperkt deel van de data in beheer bij ProRail. Overige datasets kunnen/mogen wij om diverse redenen niet extern middels mapservices beschikbaar stellen. Wij stellen de mapservice beschikbaar in de formaten: ArcGisServerService, WMS en KML. ProRail levert deze services as-is. Dat wil zeggen, er wordt geen garantie gegeven op het bestaan ervan, op naamgeving, inhoud, visualisatie, actualiteit en ondersteuning. Wij geven geen garantie op het (juist) weergeven van de data in welke viewer dan ook. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar geo.cartografie@prorail.nl. Specifiek deze mapservice: Deze mapservice bevat kaartlagen met informatie over geluidscontouren. Deze mapservice kun je gebruiken als overzicht voor geluidshinder. Inzoomen onder de 1:20000 geeft een onnauwkeurig beeld omdat deze dataset is gegeneraliseerd t.b.v. performance. De datasets worden eens per 5 jaar ge├╝pdate. Specifieke informatie over de kaartlaag (layer), kun je hier onder bij Layer vinden.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Supports Query Data Elements:

Min Scale: 150009

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates