ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Calamiteitenorganisatie (ID: 21)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

Name: Calamiteitenorganisatie

Display Field: NAAM

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Deze kaartlaag bevat grenzen van de ProRail Calamiteiten organisatie en wordt indien noodzakelijk geüpdate. Deze locaties zijn op basis van xy geprojecteerd. Deze informatie kunt u gebruiken voor het visualiseren van de gebiedsindeling van de calamiteiten organisatie.

Copyright Text: Copyright ProRail

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports ValidateSQL: true

Supports Calculate: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field:

Fields: Templates:
Capabilities: Query

Sync Can Return Changes: false

Is Data Versioned: false

Supports Rollback On Failure: true

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Supports Query With Historic Moment: false

Supports Coordinates Quantization: true

Supported Operations:   Query   Query Attachments   Calculate   Validate SQL   Generate Renderer   Return Updates   Iteminfo   Thumbnail   Metadata