ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Bovenleidingportaal (ID: 2)

Name: Bovenleidingportaal

Display Field: SUBTYPE

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: Deze kaartlaag bevat locaties van bovenleidingportalen en wordt continu geüpdate. Deze locaties zijn op basis van xy geprojecteerd. Deze informatie kunt u gebruiken voor een overzicht van bovenleidingportalen. Bovenleidingportalen dienen als draagconstructie van de bovenleiding en zijn bevestigd aan de bovenleingpalen.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Copyright ProRail

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF

Min Scale: 3700

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates