ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

Stratenkaart_grijs (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ProRail map viewer   Google Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer

View Footprint In:   ProRail map viewer

Service Description: Algemeen: Intern ProRail is visualisatie van data middels RailMaps gewaarborgd. Slechts een deel van de mapservices uit RailMaps worden eveneens ontsloten zoals deze aangeboden mapservice. Dit heeft als voordeel dat externe gebruikers zonder RailMaps dezelfde informatie getoond krijgen als interne en geautoriseerde externe RailMaps gebruikers. Het gaat hier om een beperkt deel van de data in beheer bij ProRail. Overige datasets kunnen/mogen wij om diverse redenen niet extern middels mapservices beschikbaar stellen. Wij stellen de mapservice beschikbaar in de formaten: ArcGisServerService, WMS en KML. ProRail levert deze services as-is. Dat wil zeggen, er wordt geen garantie gegeven op het bestaan ervan, op naamgeving, inhoud, visualisatie, actualiteit en ondersteuning. Wij geven geen garantie op het (juist) weergeven van de data in welke viewer dan ook. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar geo.cartografie@prorail.nl. Specifiek deze mapservice: Deze mapservice bevat kaartlagen met Geostreets. Geostreets zijn topografische bestanden in rasterformaat. Deze mapservice kun je gebruiken als ondergrond of verder ingezoomd als detail overzicht voor de locatie van objecten. Let op, omdat deze kaartlagen een cartografische reprensentatie is kun je beter geen afstanden meten. Bijvoorbeeld de breedte van een weg wordt veel breder afgebeeld dan hij in werkelijkheid is. De datasets worden eens per jaar geüpdate. De mapservice is opgebouwd uit 7 lagen. Iedere laag is tussen twee schaalniveaus zichtbaar. Bij inzoomen wordt er dus steeds een andre laag zichtbaar.

Map Name: Topografie grijs

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 2048

MaxImageWidth: 2048

Supported Query Formats: JSON, AMF

Min Scale: 0

Max Scale: 0Child Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   Find   Return Updates