ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Wissel en spoornamen met lokale kilometrering (ID: 3)

Name: Wissel en spoornamen met lokale kilometrering

Display Field: SPOORTAK_IDENTIFICATIE

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: Deze spoortak variant bevat de spoor-, wissel- en kruisingnamen.Daar waar binnen een spoortak meerdere namen voorkomen wordt op die overgang een knip in de lijn aangebracht. Deze kaartlaag bevat geen lrs geometrie.

Definition Expression: N/A

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF

Min Scale: 50000

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: true

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates