ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: PVS tekening (ID: 3)

Name: PVS tekening

Display Field: NAAM

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: Deze kaartlaag bevat locaties van PVS-tekeningen en wordt dagelijks geüpdate. Deze locaties zijn op basis van geocode en kilometer geprojecteerd. De objecten worden dus niet op de werkelijke xy locatie geprojecteerd maar op een punt op de spoorhartlijn geprojecteerd. Deze informatie kunt u gebruiken om de pdf-tekening op te roepen. PVS-tekeningen geven de huidige ligging van het spoor weer.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Copyright ProRail

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: true

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates