ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Helling langs perron (ID: 1)

Name: Helling langs perron

Display Field: HELLING

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: Deze kaartlaag bevat locaties van hellingen langs perrons en wordt indien noodzakelijk geüpdate. Deze locaties zijn op basis van xy geprojecteerd. Deze informatie kunt u gebruiken als overzicht.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Copyright ProRail

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF

Min Scale: 200000

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeNone

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates