ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: PMG punt (ID: 0)

Name: PMG punt

Display Field: PUNTNUMMER

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Deze kaartlaag bevat locaties van meetkundige grondslagpunten en wordt eens per maand geüpdate. Deze locaties zijn op basis van xy coordinaten geprojecteerd. Deze informatie kunt u gebruiken als overzicht van grondslagpunten. In de attribuutgegevens staat alle noodzakelijke informatie.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Copyright ProRail.

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF

Min Scale: 500000

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: true

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: true

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates