ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Spoorafstand (ID: 5)

View In:   ProRail map viewer

Name: Spoorafstand

Display Field: KLASSE

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Deze kaartlaag bevat gegevens over de afstand tussen twee sporen en wordt twee keer per jaar geüpdate. Deze locaties zijn op basis van xy geprojecteerd. Deze informatie kunt u gebruiken om spoorafstanden in beeld te krijgen.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Copyright ProRail

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF

Min Scale: 10009

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeNone

Type ID Field: KLASSE

Fields: Types:
Capabilities: Query

Sync Can Return Changes: false

Is Data Versioned: false

Supports Rollback On Failure: true

Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates