ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS | WFS

ProRail_basiskaart_001 (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ProRail map viewer   Google Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer

View Footprint In:   ProRail map viewer

Service Description: ProRail levert deze services as-is. Dat wil zeggen, er wordt geen garantie gegeven op het bestaan ervan, op naamgeving, inhoud, visualisatie, actualiteit en ondersteuning. Wij geven geen garantie op het (juist) weergeven van de data in welke viewer dan ook. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar geo@prorail.nl. Specifiek deze mapservice: Deze mapservice bevat kaartlagen die onderdeel uitmaken van het geleidingsysteem. Deze mapservice kun je gebruiken als ondergrond of verder ingezoomt als detail overzicht voor de locatie van objecten. De datasets worden continu geüpdate. Voor inhoudelijke informatie over de datasets kunt u de factsheets of productbeschrijvingen raadplegen op https://partnerweb.prorail.nl/teams/Operatie_AM_GISPCA/default.aspx

Map Name: ProRail_basiskaart

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description:

Copyright Text: Copyright ProRail. Deze mapservice kan met een bronvermelding vrijelijk gebruikt worden. Er zijn geen gebruiksrestricties.

Spatial Reference: 28992  (28992)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, AMF

Min Scale: 0

Max Scale: 0Child Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   Find   Return Updates