ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

PGT_wfs_001 (FeatureServer)

View In:   ArcGIS Online map viewer

View Footprint In:   ArcGIS Online map viewer

Service Description: ProRail wil externen in de gelegenheid stellen om data die ook voor externe processen noodzakelijk zijn ter beschiking stellen middels WFS. M.b.v. een WFS kunt u de data overzetten naar uw eigen databases. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar geo.cartografie@prorail.nl. Specifiek deze mapservice: Deze mapservice bevat kaartlagen met spoorse basisobjecten en overige objecten. Deze mapservice kun je gebruiken voor het uploaden van obejcten naar een eigen database. De datasets worden continu geüpdate. Specifieke informatie over de kaartlaag (layer), kun je hier onder bij Layer vinden

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF

Layers: Description:

Copyright Text: Copyright ProRail. Deze mapservice kan met een bronvermelding vrijelijk gebruikt worden. Er zijn geen gebruiksrestricties.

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Child Resources:   Info

Supported Operations:   Query