ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Luchtfoto overzicht (ID: 0)

Name: Luchtfoto overzicht

Display Field: JAAR

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Deze kaartlaag bevat een overzicht van locaties waar luchtfoto's van beschikbaar zijn en wordt eens per jaar geüpdate. De vlakken worden gevusiauliseerd op basis van het opname jaar. Deze informatie kunt u gebruiken als overzicht.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Copyright ProRail

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF

Min Scale: 5000000

Max Scale: 25001

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeNone

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates