ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Gebiedsindelingen_ProRail_005)

Spoortak (1)
ProRail
ProRail, Besluit bijzondere spoorwegen
Strukton Rail Short Line
Derden - Overig
Wisselbeen (2)
ProRail
ProRail, Besluit bijzondere spoorwegen
Strukton Rail Short Line
Derden - Overig
Kruisingbeen (3)
ProRail
ProRail, Besluit bijzondere spoorwegen
Strukton Rail Short Line
Derden - Overig
ProRail regio's (4)
Basis (6)
Baan (7)
3kV (8)
Bovenleiding (9)
Kunstwerken (10)
Seinwezen (11)
Telecom (12)
Basis (14)
Baan (15)
3kV (16)
Bovenleiding (17)
Kunstwerken (18)
Seinwezen (19)
Telecom (20)
Dienstregelpunt (21)
Calamiteitenorganisatie (22)
Incidentbestrijding_primair (23)
Incidentbestrijding_vervang (24)
OBI gebieden (25)
Bediengebieden (26)
NCBG
PPLG
TPRB
Vrije baan