ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Energievoorzieningsysteem_003)

Paal (1)
Arm (2)
Balk (3)
Schoor (4)
Tankvoorziening (5)
EV gebouwen (6)
Onderstation
Schakelstation
Autotransformatorstation