ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Basis_topografie_003)

Toegangspoort (in hek) (2)
Tunnel vluchtdeur (3)
Geluidsscherm (4)
Haag (5)
Hekwerk (6)
Arbo veiligheidshekwerk (7)
Inklapbaar
Vast
Haag (vlak) (8)
Aquaduct (10)
Dijkcoupure (11)
Duiker (vlak) (12)
Ecoduct (13)
Flyover (14)
Spoorbrug (15)
Spoorviaduct (16)
Onderdoorgang (17)
Trillingskering (18)
Verkeersbrug (19)
Duiker (lijn) (20)
Kunstwerk (punt) (21)
Kunstwerk (lijn) (22)
Kunstwerk (vlak) (23)
Bodemval
Gemaal
Hoogspanningsmast
Keermuur
Overkluizing
Ponton
Sluis
Steiger
Strekdam
Stuw
Vispassage
Voorde
Overwegpunt (25)
Actief Beveiligd
Niet Actief Beveiligd
Dienstoverpad
VKL
WILO
Onbekend type
Andreaskruis (26)
Paalinstallatie (27)
Bevloering (28)
Spoor overig (30)
Trap (31)
Taludtrap (32)
Serviceperron (33)
Boom (35)
Berm (36)
Water (37)
Greppel, droge sloot
Slik
Waterloop
Watervlakte
Zee
Sloot (38)
Sloot
Oever, slootkant
Spoortunnel (lijn) (40)
Spoorbaan open bak (lijn) (41)
Spoortunnel (vlak) (42)
Spoorbaan open bak (vlak) (43)
Station (45)
In dienst
Gepland
Perronwand (46)
Perronoverkapping (47)
Perron (48)
Perronhellingbaan (49)
Roltrap (50)
Lift (51)
Traverse (52)
Perronviaduct (53)
Stationstunnel (54)
Abri (55)
Rijwielstalling (56)
Gebouw (58)
Bouwwerk (59)
Bassin, Bezinkbak
Overig bouwwerk
Overkapping
Overkapping (60)
Openbareruimtelabel (62)
(Water)wegnaam
Taludstreep (63)
Railinzetplaats (64)
Scheiding (lijn) (65)
Damwand
Kademuur
Muur
Walbescherming
Scheiding (vlak) (66)
Kademuur
Muur
Spoorbaan (67)
Spoorbaan anti-icing installatie (68)
Spoorbaan wasplaats (69)
Spoorbaan werkkuil (70)
Transport (71)
Baan voor vliegverkeer
Fietspad
Inrit
Rijbaan: autoweg
Rijbaan: regionale weg
Rijbaan: autosnelweg
Rijbaan: lokale weg
Parkeervlak
Ruiterpad
OV-baan
Verkeerseiland
Voetgangersgebied
Voetpad
Woonerf
Terrein (72)
Erf
Bouwland
Gesloten verharding
Half verhard
Open verharding
Onverhard
Boomteelt
Fruitteelt
Heide
Duin
Grasland agrarisch
Grasland overig
Kwelder
Moeras
Rietland
Groenvoorziening
Houtwal
Struiken
Loofbos
Naaldbos
Gemengd bos
Zand
Werk in uitvoering
Niet te zien
Overige topografie (lijn) (73)
Overige topografie (vlak) (74)