ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (BBK_spoorobjecten_004)

Onderstation (0)
Schakelstation (1)
AutoTransformatorStation (2)
Bovenleidingpaal (4)
Bovenleidingportaal (5)
balk/arm/richtconstructie
trek-/drukschoor
Draagsysteem (6)
andreaskruis
kast-elektra
kast-gas
paalinstallatie
Balise (7)
Vluchtdeur (8)
Scherm (9)
Meetkast (10)
Werkplekbeveiliging (11)
Sein (12)
Signalering (13)
Balk-seinen
Reis Informatie Systeem (15)
Argos
Perronverwijzer
Treinbeeld
Treinbeeld perron
RailTV
Station (16)
In dienst
Gepland
Perron (17)
Slagboom (19)
Overwegpunt (20)
Actief beveiligd
Niet actief beveiligd
Onbekend
Overwegbevloering (21)
Nederland (22)