ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Perron (ID: 17)

Parent Layer: Stations

Name: Perron

Display Field: GEOCODE

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: Deze kaartlaag bevat locaties van perrons en wordt continu geüpdate. Deze locaties zijn op basis van xy geprojecteerd. Deze informatie kunt u gebruiken voor een gedetaileerd overzicht van perronranden en beter niet voor het berekenen van perronlengtes of -oppervlaktes.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Copyright ProRail

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF

Min Scale: 5000

Max Scale: 1

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeNone

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates