ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Schakelstation (ID: 1)

Name: Schakelstation

Display Field: AFK

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Deze kaartlaag bevat locaties van schakelstations en wordt eens per jaar geüpdate. Deze locaties zijn op basis van geocodekm geprojecteerd. De objecten worden dus niet op de werkelijke xy locatie maar op een punt op de spoorhartlijn geprojecteerd. Deze informatie kunt u gebruiken voor een overzicht van schakelstations en beter niet voor ruimtelijke analyses omdat dit object o.b.v. geocode en kilometer is geprojecteerd.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Copyright ProRail

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF

Min Scale: 150000

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: true

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeNone

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates