ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Draagsysteem (ID: 6)

View In:   ArcGIS Online map viewer

Name: Draagsysteem

Display Field: GEOCODE

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Deze kaartlaag bevat locaties van objecten langs de spoorbaan en wordt continu geüpdate. Deze locaties zijn op basis van xy geprojecteerd. Deze informatie kunt u gebruiken voor een overzicht van objecten in de buurt van het spoor. Het gaat hier om de objecten: overwegapparatuur, hectometerpaal, kast-electra, kast-gas, kast-telefoon, lichtmast en paalinstallatie.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Copyright ProRail

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF

Min Scale: 3700

Max Scale: 1

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeNone

Type ID Field: OBJECTNAAM

Fields: Types:
Capabilities: Query,Create,Update,Delete,Uploads,Editing

Sync Can Return Changes: false

Is Data Versioned: false

Supports Rollback On Failure: true

Supported Operations:   Query   Apply Edits   Add Features   Update Features   Delete Features   Generate Renderer   Return Updates