ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Overwegpunt (ID: 20)

View In:   ArcGIS Online map viewer

Name: Overwegpunt

Display Field: GEOCODE

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Deze kaartlaag bevat locaties van overwegen en wordt continu geüpdate. Deze locaties zijn op basis van geocodekm geprojecteerd. De objecten worden dus niet op de werkelijke xy locatie maar op een punt op de spoorhartlijn geprojecteerd . Deze informatie kunt u gebruiken voor een overzicht van locatie van overwegen. De overwegen worden op basis van het karakter van die overweg gevisualiseerd.

Definition Expression: N/A

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF

Min Scale: 150000

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeNone

Type ID Field: BELEGD

Fields: Types:
Capabilities: Query,Create,Update,Delete,Uploads,Editing

Sync Can Return Changes: false

Is Data Versioned: false

Supports Rollback On Failure: true

Supported Operations:   Query   Apply Edits   Add Features   Update Features   Delete Features   Generate Renderer   Return Updates